Samenwerkingen

De Gemeente Schiedam is de eerste samenwerkingspartner waarvoor De Nieuwe Boomspiegel adviseert, meedenkt en een vijftal projecten realiseert. De Nieuwe boomspiegel biedt Schiedam een simpele oplossing voor duurzaam kringloopgebruik van herfstblad. Maar dat niet alleen.

Voor gemeenten is een pilot met De Nieuwe Boomspiegel in het bijzonder aantrekkelijk, omdat deze aanpak een integrale oplossing biedt voor problemen op diverse sectoren en beleidsthema’s. Van afvalreductie tot beheerskosten, van biodiversiteit tot wateroverlast: uiteenlopende disciplines vallen samen. Een aantal voorbeelden.

  • Duurzaamheid, afvalreductie

Schiedam wil meer doen aan scheiding en vermindering van afval. >> Hergebruik van bladafval = vermindering van afval. 

  • Groenonderhoudskosten

Blad wordt in najaar als afval afgevoerd en tegen hoge kosten verbrand. >> Hergebruik van het blad, ter plekke in de boomspiegels, levert een besparing van 30 € per ton aan bladafval.

Boomspiegels en randen van plantvakken worden steeds geschoffeld. >> Schoffelen leidt alleen tot meer schoffelen, het is geen duurzame oplossing. Beplanten is dat wel, een gezond ecosysteem onderhoudt zichzelf.

Straatbomen sterven veel vroeger dan gewenst.  >> Langer leven is verlaging van de cyclische beheerskosten

  • Uitstraling openbare ruimte

Kale, geschoffelde bodems verdichten, laten weinig water door en hebben weinig bodemleven. >> Een strooisellaag houdt de bodem luchtig, is voedsel voor bodemleven en het ecosysteem dat de boom gezond houdt. Zo’n weelderig begroeide boomspiegel ziet er fraaier uit in het straatbeeld. 

Straatbomen leiden vaak een kwijnend bestaan, en hebben daardoor minder sierwaarde in het straatbeeld. >> Geef ze humus en ze worden gezonder, naar voorbeeld van de kringlopen in een bosomgeving. 

  • Onderhoudskosten openbare ruimte

Straatbomen drukken verharding op. >> Een luchtige en humeuze bodem leidt tot diepere beworteling en minder opdruk.

Straatbomen hebben in de zomer veel last van droogtestress. >> Een open, vochtopnemende, en liefst waterbergende boomspiegel voorziet de boom van voldoende water ook als er langere tijd geen regen valt.

  • Waterbeheer

Door heftige buien is er in de zomer meer wateroverlast.  >> Niet afvoeren maar ter plekke verwerken in een waterbergende boomspiegel voorkomt dit probleem.

Gemeenten hebben grote investeringen in grootschalige waterbergingen nodig want riool overstorten zijn slecht voor oppervlaktewaterkwaliteit. >> Lokale kleinschalige verwerking in boomspiegels voorkomt die hoge investeringen en beheerskosten.

  • Biodiversiteit

Biodiversiteit in de woonomgeving laat sterk te wensen. >> Groene stepstones, kleine biotopen vol leven, zijn belangrijk als verbinding tussen grotere groengebieden. 

  • Hitteproblematiek

Heat Island Effect in de stad zorgt voor een nadelig leefklimaat in de stad en stress. >> Vitale bomen en begroeide, vochtrijke boomspiegels zorgen voor schaduw en verlagen de maximum temperatuur met 3 tot 5 graden Celsius.